No Image

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp: Cần tạo dựng lòng tin giữa nhà đầu tư và startup

February 8, 2019 BTV Nguyễn Nguyễn 0

<a href="http://vneconomy.vn/xay-dung-he-sinh-thai-khoi-nghiep-can-tao-dung-long-tin-giua-nha-dau-tu-va-startup-2019020419213741.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/2/4/104-1-1549282553919517039731-crop-15492825791301393900560.jpg" /></a>Để có được một hệ sinh thái khởi nghiệp vững mạnh đòi hỏi sự cộng tác của nhiều thành tố, bao gồm […]