Bán giá khởi điểm 11.800 đồng, DATC "ế" gần hết số cổ phần MSB đem đấu giá

<a href="http://vneconomy.vn/ban-gia-khoi-diem-11800-dong-datc-e-gan-het-so-co-phan-msb-dem-dau-gia-20190614185632329.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/14/msb-15605125972021933775325-crop-1560512603330884462466.jpg" /></a>Chỉ có 2 nhà đầu tư đăng ký mua 1.800 cổ phiếu MSB, số lượng thấp hơn nhiều so với DATC chào bán

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*