Ví điện tử dự kiến chỉ được giao dịch tối đa 20 triệu/ngày

<a href="http://vneconomy.vn/vi-dien-tu-du-kien-chi-duoc-giao-dich-toi-da-20-trieu-ngay-20190419180024858.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/19/vi-dien-tu-15556704908091762935562-crop-15556704945481849529393.jpg" /></a>Tổng hạn mức giao dịch của một ví điện tử cá nhân tối đa là 20 triệu

Read more

ABBank dự kiến lại không chia cổ tức bằng tiền năm 2018

<a href="http://vneconomy.vn/abbank-du-kien-lai-khong-chia-co-tuc-bang-tien-nam-2018-20190417180356302.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/17/khabbank2019-1555498762250334484896-crop-15554987732541171660986.png" /></a>Trong khi kế hoạch cổ tức năm 2017 đang "treo", ABBank cũng lên kế hoạch không chia

Read more