CEO Techcombank: Nếu đầu tư ngắn hạn, đừng bỏ tiền vào đây

<a href="http://vneconomy.vn/ceo-techcombank-neu-dau-tu-ngan-han-dung-bo-tien-vao-day-20190413162154765.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/13/mr-quoc-anh-15551469777441052132663-crop-15551469881281421292084.jpg" /></a>“Tôi từng nói với các nhà đầu tư lớn nước ngoài rằng: nếu chỉ lướt sóng 1 năm thì đừng bỏ tiền vào Techcombank, thay vào đó, nếu đầu tư hãy xác định tầm nhìn 3 – 5 năm"

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*