Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án cao tốc tuyến Bắc – Nam phía Đông


Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *