Disney sẽ chính thức tham gia vào "trận chiến" dịch vụ phim trực tuyến và có thể sẽ được định giá đến 6 tỷ USD

Morgan Stanley dự đoán về việc đối thủ cạnh tranh của Netflix – Disney sẽ được định giá như thế nào trong các “cuộc chiến” dịch vụ phim trực tuyến – và nói rằng đó có thể là một doanh nghiệp trị giá 6 tỷ USD.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *