Doanh nghiệp Việt đầu tư 1,25 triệu USD ra nước ngoài trong tháng 1/2019

<a href="http://vneconomy.vn/doanh-nghiep-viet-dau-tu-125-trieu-usd-ra-nuoc-ngoai-trong-thang-1-2019-20190213122832331.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/15/no-cong-15475335485351277149275-crop-15500356641921211295192.jpg" /></a>Có 4 dự án của doanh nghiệp Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong tháng đầu tiên của năm 2019

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *