Giá vàng miếng đi ngang, USD tự do và ngân hàng “bất động”

<a href="http://vneconomy.vn/gia-vang-mieng-di-ngang-usd-tu-do-va-ngan-hang-bat-dong-20190312114608449.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/12/1-1552365919734298627415-crop-15523659333201735515637.jpg" /></a>Giá vàng thế giới giằng co nhẹ dưới ngưỡng 1.300 USD/oz do thiếu thông tin tác động có khả năng tạo ra một hướng đi rõ ràng

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *