Giá vàng miếng lên đỉnh 1 tháng, USD lại tăng mạnh

<a href="http://vneconomy.vn/gia-vang-mieng-len-dinh-1-thang-usd-lai-tang-manh-20190514110942999.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/14/1-15578068976121556876274-crop-15578069014021851954809.jpg" /></a>Giá USD tự do và ngân hàng đồng loạt tăng mạnh trở lại sau mấy ngày sụt giảm

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*