Khai thác bảo hiểm bảo lãnh: Bánh ngon nhưng… khó xơi


Là sản phẩm rất phổ biến ở châu Á như Hàn Quốc, Singapore, tuy nhiên, tại Việt Nam, sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh vẫn còn quá mới mẻ dù được nhiều doanh nghiệp ra “quyết tâm” triển khai như một cách tạo sự khác biệt, mang lại lợi thế cạnh tranh.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *