Kinh Tế

Một nhà đầu tư đề xuất làm cảng ở Cần Giờ với tổng vốn hơn 113.000 tỉ đồng

Một nhà đầu tư đã có hồ sơ đề xuất làm cảng trung chuyển quốc tế ở Cần Giờ, TP HCM với tên gọi dự án Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn.

UBND TP HCM vừa có báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn này, theo đề nghị trước đó của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư, địa điểm thực hiện dự án là Cù lao Phú Lợi (thường gọi là gò Con Chó hay cù lao Ông Chó) thuộc huyện Cần Giờ, TP HCM

Vị trí: tiếp giáp luồng Cái Mép Thị Vải, thuộc địa phận Cù lao Phú Lợi, huyện Cần Giờ.

Một nhà đầu tư đề xuất làm cảng ở Cần Giờ với tổng vốn hơn 113.000 tỉ đồng

Mục tiêu dự án: xây dựng dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cửa ngõ Sài Gòn (SIGP) tại Cần Giờ, bao gồm các dịch vụ liên quan đến khai thác cảng container cảng biển và những dịch vụ: xếp dỡ hàng container; sử dụng cầu, bến và phao neo; đại lý làm thủ tục hải quan (bao gồm cả dịch vụ thông quan); vận tải hàng hóa; phân tích, kiểm định kỹ thuật; các dịch vụ khác.

Tổng chiều dài mặt sông khoảng 7,2 km, bến chính dài 6,8 km, khả năng tiếp nhận đồng thời 13 tàu mẹ trọng tải đến 250.000 DWT, sức chở 24.000 TEUs và tàu trung chuyển; bến sà lan dài 1,9 km: tiếp nhận tàu tải trọng đến 5.000 tấn, sức chở 250 TEUs.

UBND TP HCM nhận thấy nội dung đề xuất của nhà đầu tư phù hợp với nội dung Tờ trình về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đang xem xét phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã đề xuất bổ sung quy hoạch Bến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và phê duyệt Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Vị trí dự án do nhà đầu tư đề xuất tại hồ sơ đề nghị, khu đất có diện tích 571 ha tại Cù lao Phú Lợi thống nhất với vị trí đề xuất xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tại Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, TP HCM.

Bên cạnh đó, qua rà soát, UBND TP HCM nhận thấy quy mô đầu tư dự án, công suất thiết kế tất cả các giai đoạn (16,9 triệu TEUs) phù hợp với quy mô đầu tư dự án, công suất thiết kế được dự thảo Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Cũng theo hồ sơ đề nghị thực hiện dự án do Nhà đầu tư lập, tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 113.000 tỉ đồng, thời gian thực hiện 22 năm. Nhà đầu tư đề nghị tiến độ thực hiện dự án gồm 7 giai đoạn đầu tư, 10 năm đầu sẽ giải ngân tổng vốn đầu tư khoảng 50.000 tỉ đồng (tổng vốn đầu tư của 3 giai đoạn đầu, dự kiến kết thúc vào năm 2033).

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn đề nghị nhà đầu tư có báo cáo rõ về nội dung tổng vốn đầu tư nêu trên.

Tuy nhiên, nhà đầu tư chưa báo cáo rõ về nội dung này. Đồng thời, tại thời điểm nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư (và đến nay), quy hoạch chung TP HCM, quy hoạch xây dựng tại địa điểm thực hiện dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, UBND TP HCM đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Liên doanh nhà đầu tư bổ sung các nội dung giải trình có liên quan.

Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư, UBND TP HCM nhận thấy Dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị quyết 98/2023/QH15 nên thuộc trường hợp thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Nghị quyết 98.

Tuy nhiên, nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 9 Điều 7 Nghị quyết 98.

Nguồn