Nhập nhèm mục đích nuôi thú hoang dã: Ngăn thú dữ xổng chuồng | Thời sự

UBND tỉnh không có thẩm quyền rút giấy phép ?

Trả lời PV Thanh Niên, ông Hồ Trúc Thanh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình Dương, khẳng định sẽ kiên quyết buộc di dời các trại nuôi thú hoang dã ra khỏi khu dân cư hoặc yêu cầu chủ cơ sở bàn giao lại cho nhà nước.
Về việc quản lý, cấp và rút giấy phép nuôi thú hoang dã ở Bình Dương, ông Hồ Trúc Thanh cho biết việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) được thực hiện theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22.1.2019 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10.3.2019). Hiện nay ở Bình Dương có 3 trại nuôi nhốt động vật hoang dã (ĐVHD) thì cả 3 trại nuôi được thực hiện thí điểm, gồm: Công ty TNHH Vườn Bách Thú Đại Nam (KDL Đại Nam), Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương, DNTN Thanh Cảnh.

Cả 3 trại nuôi này đều thuộc đối tượng thực hiện theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP và 3 trại thí điểm này đều mở sổ, ghi chép và lưu giữ sổ theo dõi đầu vật nuôi theo mẫu, đồng thời gửi sổ tới cơ quan có thẩm quyền để cấp mã số cơ sở nuôi. Theo ông Thanh, hổ (Panthera tigris) thuộc phụ lục I CITES. Theo điều 17, Nghị định số 06/2019 thì cơ quan thẩm quyền quản lý CITES VN có trách nhiệm cấp mã số cơ sở nuôi các loài thuộc phụ lục I CITES. Mã số cơ sở nuôi sẽ thay thế cho giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi. Chi cục Kiểm lâm Bình Dương đang hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP.