Nhiều ngân hàng sắp "lên ghế nóng" trước cổ đông

<a href="http://vneconomy.vn/nhieu-ngan-hang-sap-len-ghe-nong-truoc-co-dong-2019031622521786.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/16/0-15527514526281071621717-crop-15527514705531479664404.jpg" /></a>Xét về tạo lợi ích cho cổ đông, tái cơ cấu ngân hàng sau nhiều năm vẫn chưa cụ thể hóa cải thiện

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *