Nỗ lực phát triển các sản phẩm từ sen, đáp ứng nhu cầu thị trường

0
72

Đồng Tháp nỗ lực đưa các sản phẩm từ sen được xếp hạng OCO
Đồng Tháp nỗ lực đưa các sản phẩm từ sen được xếp hạng

Theo Kế hoạch, địa phương sẽ phát triển ngành hàng sen hướng theo mục tiêu “giảm chi phí, nâng cao chất lượng, tăng sản phẩm chế biến”; phát triển sản phẩm theo hướng chất lượng, an toàn, có giá trị gia tăng cao, theo nhu cầu thị trường, an toàn thực phẩm và bền vững.

Bên cạnh đó, tăng cường liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến một cách đồng bộ, tạo vùng nguyên liệu ổn định, tạo ra sản phẩm đủ số lượng, chất lượng và với giá cạnh tranh; nâng cao các giá trị văn hóa, du lịch từ sen.

Một số sản phẩm được làm từ sen
Một số sản phẩm được làm từ sen

Kế hoạch đặt ra đến năm 2025, Đồng Tháp đầu tư phát triển vùng sản xuất nguyên liệu sen tập trung với diện tích khoảng 1.400 ha, sản lượng ước đạt 1.148 tấn.

Tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh dự án thí điểm 100 ha vùng trồng tại Tháp Mười để đưa ra được giống sen phù hợp với điều kiện tự nhiên, mở rộng sản xuất.

Đồng thời thực hiện cấp mã số vùng trồng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các vùng sen nguyên liệu và các sản phẩm chế biến. Xây dựng và hoàn thiện ít nhất 03 mô hình canh tác sen an toàn, chuyển đổi sang hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ và du lịch trải nghiệm.

Mặt khác, tăng cường nghiên cứu ứng dụng giống sen phù hợp với điều kiện tự nhiên, mở rộng sản xuất đối với các giống sen chuyên biệt, phục vụ cho các nhu cầu khác nhau như hoa trang trí, lấy hạt, lấy ngó, lấy lá, sản phẩm cao cấp, chiết xuất từ sen.

Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2025, tỉnh có thêm ít nhất 60 sản phẩm chế biến từ sen được xếp hạng OCOP cấp tỉnh, trong đó có ít nhất một sản phẩm từ sen.

Với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng thì mục tiêu đưa các sản phẩm xếp hạng OCOP, đặc biệt các sản phẩm từ sen sẽ hoàn thành trong tương lai gần, góp phần thay đổi diện mạo và phát triển kinh tế địa phương.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here