Site icon DOANH NGHIỆP & THƯƠNG HIỆU

OGC giải tỏa thành công 68 triệu cổ phiếu OCH, tăng cường tự chủ tài chính

Ngày 23/5/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã CK OGC) đã công bố thông tin về việc thực hiện xong các thủ tục để giải tỏa thành công 68.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) thuộc sở hữu của OGC, theo đó số cổ phần này không còn là tài sản đảm bảo của các tổ chức tín dụng.

OCH đang là công ty con niêm yết trên sàn chứng khoán HNX với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, trong đó OGC là cổ đông lớn sở hữu hiện tại 111.194.552 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 55,59% cổ phần.

Tuy nhiên, từ năm 2014, 115.000.000 cổ phiếu, tương đương với 57,5% cổ phần (thời điểm này OGC đang sở hữu 133.461.210 cổ phiếu OCH) thực tế bị các tổ chức tín dụng phong toả cho các nghĩa vụ trả nợ.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2023, Công ty đã thực hiện hàng loạt các biện pháp cơ cấu, thanh toán các khoản nợ và hoàn tất một số nghĩa vụ với các đối tác, theo đó, giải toả khoảng 28.000.000 cổ phiếu OCH.

Riêng trong năm 2024, với việc giải toả thành công 68.000.000 cổ phiếu OCH, tương đương 34% cổ phần của OCH, là một thành công và nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của OGC tổ chức ngày 16/5/2024 vừa qua, bà Lê Việt Nga, Chủ tịch HĐQT của Công ty, đã khẳng định rằng trong kế hoạch sắp tới, bên cạnh việc khai thác các quỹ đất hiện có và triển khai các hoạt động kinh doanh bất động sản, công tác thu hồi tài sản, nợ xấu và xử lý thanh toán dứt điểm các khoản nợ bị phong tỏa tài sản lớn là một trong hai trụ cột chính, được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả tích cực. Ban lãnh đạo Công ty cho biết, việc giải tỏa 34% cổ phần OCH nêu trên là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch đã đề ra.

Nguồn

Exit mobile version