Quảng Ninh xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

0
293

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh được xây dựng tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích tự nhiên toàn khu là 106ha.

Tại đây sẽ thực hiện các hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất công nghệ cao chủ yếu trong lĩnh vực: trồng trọt, bảo quản chế biến nông sản (rau, cây ăn quả, hoa cây cảnh), sản xuất chế phẩm sinh học, thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng…, đào tạo tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh, vùng và cả nước.

Nhiệm vụ chính của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh gồm: Thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho tỉnh, vùng và cả nước;

Liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; tham gia đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp cho tỉnh, vùng và cả nước…

Các dự án đầu tư vào khu nông nghiệp sẽ phục vụ việc nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nhân lực công nghệ cao, sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao trong nông nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh có tổng diện tích 106ha
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh có tổng diện tích 106ha

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ cập nhật tên cũng như nhu cầu sử dụng đất của khu nông nghiệp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh 5 năm (2021 – 2025) và quy hoạch, kế hoạch có liên quan theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch; quản lý và sử dụng đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, bảo đảm nguyên tắc tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không tăng đầu mối quản lý và phát sinh biên chế, đúng quy định của pháp luật đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh.

Ngoài ra ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, các quy hoạch phân khu chức năng đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đây bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả..Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here