"Xã hội không tiền mặt là xu hướng tất yếu trong thời đại 4.0"

<a href="http://vneconomy.vn/xa-hoi-khong-tien-mat-la-xu-huong-tat-yeu-trong-thoi-dai-40-20190611154024295.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/11/anh-ka-15602404693421919296600-crop-15602415799671778575063.jpg" /></a>Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã có kết quả đáng ghi nhận trong năm 2018

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*