Quỹ hưu trí tự nguyện mãi nằm… trên giấy, Bộ Tài chính nói gì?


5 năm trôi qua kể từ khi “viên gạch” pháp lý đầu tiên cho sự ra đời và hoạt động của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Ðề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện tại Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 144/2014, đến nay, mặc dù các bên liên quan mong muốn hình thành loại hình quỹ này, nhưng chưa một quỹ nào ra đời.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *