Safi góp vốn thành lập 2 liên doanh

0
31


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Safi (mã SFI, sàn HoSE) đã thông qua việc góp vốn thành lập 2 công ty liên doanh.

Theo đó, Safi sẽ góp 20% vốn vào Công ty TNHH New SITC Containers Lines Việt Nam.

Công ty mới thành lập này có vốn điều lệ hơn 2,3 tỷ đồng. Đối tác còn lại góp 80% vốn trong liên doanh SITC Shipping Asia Pte.Limited.

Liên doanh thứ hai được Safi góp vốn là Công ty TNHH SITC Bondex Việt Nam Logistics.

Công ty này có vốn điều lệ 12 tỷ đồng, trong đó Safi chỉ tham gia góp 1% vốn trong liên doanh này.

Trong khi đó, SITC Shipping Asia Pte.Limited vẫn là đối tác góp vốn với tỷ lệ tham gia là 39% vốn.

Đối tác còn lại và cũng là thành viên tham gia tỷ lệ lớn nhất với 60% vốn là Bondex International Logistics.

Về kinh doanh, Safi đạt doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 là 374 tỷ đồng, đạt 98% so với cùng kỳ năm 2018.

Một trong những lý do doanh thu thấp hơn năm trước là từ năm 2019, Công ty không thực hiện hợp nhất khoản đầu tư vào Công ty TNHH SITC Việt Nam như một công ty con mà chỉ phân loại là một khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Theo đó, số liệu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty SITC Việt Nam không được cộng vào báo cáo tài chính hợp nhất của Safi.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng của Safi là 30,8 tỷ đồng, tương đương tăng 0,7 tỷ đồng (tăng 2%) so với 6 tháng đầu năm 2018. Lý do tăng lợi nhuận nhờ chi phí tài chính 6 tháng đầu năm giảm so với năm trước.Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây