Tiêu dùng đơn giản hơn nhờ tận dụng tài khoản thanh toán

<a href="http://vneconomy.vn/tieu-dung-don-gian-hon-nho-tan-dung-tai-khoan-thanh-toan-20190513112440726.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/13/0-1557720864543155651502-crop-15577208696232032380000.jpg" /></a>Chương trình miễn vô điều kiện toàn bộ phí chuyển tiền trực tuyến và phí rút tiền ATM trên 17.000 ATM toàn quốc của Ngân hàng Quốc tế vừa mới được triển khai

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *