Từng bị Google từ chối, anh chàng này tạo ra cả một đế chế truyền thông của riêng mình

Với Oakley, không được làm công việc mơ ước là nhân viên kinh doanh ở Google đã khiến cậu phải sáng tạo.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *