UBND tỉnh Khánh Hòa bán hết 1,57 triệu cổ phần Cảng Nha Trang


Ngày 9/10/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), UBND Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn 15,7 tỷ đồng (1,57 triệu cổ phần theo mệnh giá), tương đương 6,4% vốn điều lệ mà UBND tỉnh Khánh Hòa đang nắm giữ tại CTCP Cảng Nha Trang, với mức giá khởi điểm 11.900 đồng/cổ phần.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/* */