World Bank: Tăng thuế không hạn chế triệt để được nạn buôn lậu thuốc lá

Báo cáo toàn cầu “Kinh nghiệm kiểm soát buôn lậu thuốc lá” vừa đăng tải trên website của Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho thấy, việc buôn bán trái phép các sản phẩm thuốc lá đang làm suy yếu các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá trên toàn cầu, đặc biệt là chính sách thuế thuốc lá.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *